Скільки хромосом у собак та котів

Передбачається, що потомство переймає деякі якості зовнішності від своїх батьків, але як тоді пояснити народження тварин з унікальним забарвленням вовни? Для пояснення цих явищ існує наука генетика. Завдяки їй ми маємо уявлення про спадковість та кількість хромосом у різних видів тварин.

Особливості каріотипу собак та кішок

Кожна клітина організму має ядро, яке зберігає генетичну інформацію. Основна її частина закладена в специфічних структурах – хромосомах – пов’язаних ланцюжках генів, які можна розглянути під мікроскопом на стадії поділу клітин.

Ланцюжок хромосом

Число і структура хромосом – специфічний для кожного виду живих організмів постійний показник, що зветься каріотип. Він визначає особливості успадкування більшості ознак та властивостей тварини. Порушення їх кількості чи інші зміни можуть стати причиною розвитку спадкових хвороб, появи на світ нежиттєздатних особин або, навпаки, нових видів.

У кожній клітині міститься постійна парна кількість ідентичних хромосом, характерна для виду домашньої кішки їх 38 (19 пар), у собаки – 78 (39 пар). Саме вони визначають особливості зовнішності, здоров’я та характеру кожної особи. У статевих клітинах знаходиться лише частина (половина) цього набору, яка відновлюється при заплідненні.

Всі пари хромосом, за винятком однієї, мають однаковий зовнішній вигляд (форму та розмір) і відповідають за розвиток одних і тих самих ознак, тоді як одна пара містить хромосоми різної величини, які відповідають за статеві ознаки

  • Х – відрізняється великим розміром і визначає жіночу стать,
  • У – характеризується меншим розмірів та позначає чоловічу стать.

Хромосоми Х та У

Від особливості їх злиття залежить стать майбутнього потомства якщо при заплідненні зустрічаються жіночі та чоловічі клітини з Х-хромосомами – розвивається жіноча особина, якщо ж одна з них містить У-тип – з’являється чоловіча особина.

Принципи спадковості

Закладена у хромосомах генетична інформація називається генотип, а зовнішній прояв цих особливостей – фенотип. Усі гени розташовані парами (по одному від собаки та суки) – алелями, які включають

  • домінантний ген – переважає у парі, є сильнішим і забезпечує прояв певних ознак зовнішності вже в потомства першого покоління;
  • рецесивний – пригнічується домінантним і перебуває у прихованому стані до «кращих часів».

Якщо з’єднуються два рецесивні гени, отримані від батька і матері, то виходить потомство із зовнішністю не схожою на жодного з батьків. Наприклад, у чорної суки і попелястого кобеля цілком може з’явитися потомство кремового кольору, якщо в обох був присутній ген, що забезпечує крем, що забезпечує кремове забарвлення.

До успадкованих ознак належать

  • фарбування вовни;
  • пігментація очей;
  • структура шерстного покриву (довжина);
  • розміри та форма вушної раковини, постановка вух;
  • довжина та форма хвоста та ін.

Особливості хромосомного комплексу

Аналіз хромосомного набору має значення у процесі відбору тварин, вибракування дефектних особин для забезпечення чистоти породи, а також вивчення впливу різних факторів на стабільність геному. Важливою умовою є ретельний і достовірний облік відхилень екстер’єрних, фізіологічних і морфологічних якостей собак. Власники повинні усвідомлювати важливість правдивої інформації щодо якості приплоду без укриття дефектів.

Кішка та ланцюжок хромосом