Інструменти селекції хортів

При селекції неможливо здійснити зміни будь-якої окремої ознаки, не торкаючись інших ознак. Ця обставина, перш за все, обумовлюється тим, що будь-який організм (і організм собаки не є винятком) є цілісною системою. Слід зазначити, що всі кількісні ознаки собак є полігенними. Внаслідок цього виконання гібридологічного аналізу, який являє собою схрещування та розщеплення дискретних ознак у другому поколінні, виявляється неможливим.

Справа в тому, що в цьому випадку розщеплення не відбувається. Водночас важливо пам’ятати, що наслідком внесення будь-яких навіть невеликих змін мутантним геном у систему полігенного визначення ознаки стає саме зміна даної ознаки. Іншими словами, розщеплення не відбувається. Виходячи з усього вищевикладеного слід, що різні мутації та комбінування в процесі схрещувань комплексів генів, які вже існують, є факторами, що зумовлюють генетичну різноманітність порід.

Хортий собака

Інструментами селекції є

  • Відбір за поведінкою (іншими словами, селекція здійснюється за робочими якостями та функціональністю);
  • На вигляд (в даному випадку мається на увазі екстер’єр).

Ще на зорі минулого століття вченим-селекціонером Конрадом Лоренцем було сформульовано постулат. Згідно з цим постулатом, селекція на вираженість ознак додавання, яка здійснюється без будь-якого тестування функціональності даних ознак, неминуче змінює поведінку та властивості всього організму.

У ході тривалих робіт, пов’язаних з доместикацією сріблясто-чорних лисиць, було виявлено, що селекція з поведінки (в даному випадку мається на увазі ставлення тварини до людини) стає причиною зміни як морфологічних, так і фізіологічних ознак. У зв’язку з цим вважатимуться встановленим те що, що застосування лише однієї форми відбору (селекція за однією ознакою) стає причиною зміни як видів, а й, безумовно, порід.

Зміст

  • 1 Розведення собак – виконання відбору
  • 2 Процедура проведення випробувань
    • 2.1 Локація та груповий поділ
    • 2.2 Умови «випробувань»

Розведення собак – виконання відбору

Необхідно відзначити, що розведення собак у будь-якому випадку є нічим іншим, як виконанням відбору навіть усупереч бажанню людини, яка здійснює розведення собак. Справа в тому, що людина розводить собак, які цілком і повністю відповідали б його вимогам і умовам і які були б зручні в житті. Однак, розводячи собак, людина здебільшого мало уявляє, що потрібно для збереження порід. Безумовно, деякі заводники планують та розробляють стратегії. Але, на жаль, часто навіть кращі заводчики не в змозі реалізувати свої наміри. Незначні результати відбору обумовлені тим, що заводчики, будуючи плани, зупиняють свій вибір на фенотипах тоді, як відбувається успадкування генотипів.

Хортий собака

Справа в тому, що геном не слід розглядати як суму генів. Виходить, що один окремо взятий ген не може відповідати тільки за одну окремо взяту ознаку екстер’єру. Таким чином, заводчик, який хоче змінити або підтримати одну ознаку, неминуче стикається з тим, що відбувається зміна багатьох інших ознак. Крім того, слід зазначити, що навіть у тих випадках, коли заводчик не вибирає ознак, намагається уникнути змін, намагається зберегти наявні ознаки, селекція все одно відбувається. У таких випадках як патерни відбору виступають неявні ознаки.

В якості прикладу. Щоб заводчик зміг отримати бездоганну «шоу-собаку», він повинен привести цуценя, яке має певну перспективу та певні якості, максимально рано на виставки. І починати в даному випадку слід із класу цуценят. Але треба пам’ятати, що перевагою і серед цуценят, і серед юніорів мають собаки раннього розвитку, які ще до статевої зрілості нагадують дорослу особину хороших ліній.

Контроль швидкості розвитку та темпів онтогенезу таких собак здійснюється генетично. З цього випливає, що в даному конкретному прикладі селекція спрямована на підтримку ознак раннього формування. Іншими словами, вектор відбору спрямований на те, щоб собаки швидко розвивалися незалежно від того, наскільки цей швидкий розвиток типовий для породи в цілому.

Хортий собака

Для збереження породи (обраної або просто коханої) визначення напряму відбору має здійснюватися свідомо. Враховуючи той факт, що селекція за окремими ознаками, як говорилося вище, приречена на провал, єдиний спосіб, що дозволяє зберегти породу, полягає у комплексному доборі. Хорошим прикладом комплексного відбору є вітчизняна мисливська система польових випробувань за вільним звіром (далі в тексті цю систему називатимемо «Правилами»).

Зазначені «Правила» покликані здійснювати регламентацію опису переслідування хортами зайця, що вільно рухається. Замість (або разом із зайцем) зайця може бути використана лисиця. Регламентація опису здійснюється за допомогою методу бальної оцінки дій собаки, які вона виконала (або не виконала) у ході переслідування. Дехто вважає, що за допомогою «Правил» можна порівняти мисливську якість собак. Однак ця широко поширена думка є помилковою, оскільки «Правила» призначені виключно для того, щоб порівняти племінні якості хортів.

Хортий собака

Процедура проведення випробувань

Процедуру проведення випробувань описано нижче

Локація та груповий поділ

Випробування повинні проводитись у районах, що відповідають певним характеристикам. Зокрема, район має бути з великими полями. Крім того, в районі повинні бути вільно звірі, щільність популяції яких повинна бути цілком задовільною. Як звір, як правило, використовують зайця (частіше – русака, рідше – біляка). Втім, замість зайця цілком може бути використана червона лисиця. Випробування проводяться протягом усього осіннього світлового дня, тобто приблизно з восьмої-десятої ранку і до 15-17 години вечора. Собак, що беруть участь у випробуваннях, слід розділити на групи (номери), кожна з яких включає два або три собаки.

Групи повинні пересуватися з дистанцією в 15-30 метрів по району випробувань ланцюжком (рівняжком), виконуючи команди експерта. Далі здійснюється підйом звіра і починається його переслідування (стрибка) однієї з груп. Оцінка стрибки здійснюється у балах відповідно до спеціальної таблиці та описується словесно. Слід зазначити, що стрибка залишається без оцінки експертів у тому випадку, якщо її тривалість становить менше двохсот метрів і якщо стартова дистанція становить менше ніж 25 метрів.

Умови «випробувань»

Крім того, експерт оцінює стрибку з урахуванням її умов. Справа в тому, що умови стрибки можуть бути легкими, важкими та забороненими залежно від поведінки звіра. Таким чином, умови однієї і тієї ж стрибки можуть бути і важкими, і легкими, і забороненими. Все залежить в кінцевому рахунку від того, як піде переслідуваний звір.

Умови стрибки вважаються важкими в тому випадку, якщо в її ході були бур’яни, лісопосадки, висока стерня та груба рілля. Умови стрибки вважаються легкими в тому випадку, якщо вона проходила по м’якому грунту, озимині, сіножаті, стерні та парами.

Випробування не повинні проводитися за грубими пластами оранки, по грунті, що розмокла від дощу, у туманну погоду, у разі якщо температура перевищує +15 градусів тепла і якщо рівень стовпчика термометра опустився нижче -10, у разі якщо покрив снігу становить вище 15 см, у разі сідала, ожеледиці, що промерзли. Крім того, випробування заборонені на полях, з яких було прибрано такі культури, як кукурудза, соняшник та люцерни. Також випробування не повинні проводитися в балках та ярах, які поросли очеретом або мохом.

Хортий собака

Власникам собак, які беруть участь у випробуваннях, не можна не тільки шуміти, а й якимось чином порушувати лінію руху, а також правила спуску. Зокрема, заборонено пускати по ближньому (ближній вважається таким у тому випадку, якщо він знаходиться на відстані, що не перевищує 25 метрів від звіра) пускати переслідування по молодому або маленькому звірові, здійснювати пуск, якщо зараз у випробуванні бере участь інша група (номер ), пускати по звіру, який залишився після випробувань іншого звіра.